Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:04:26

Yttrande Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el