Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-07 20:18:04

Yttrande Ersättning vid markintrång-införande av kontrolluppgift

Finansdepartementet