Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-03 19:33:17

Yttrande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, delbetänkande (SOU 2021:21)