Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 00:25:47

Yttrande Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)

Infrastrukturdepartementet