Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:33:06

Yttrande Ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för nedläggande av landanslutningskablar m.fl. från vindkraftparken vid svenska Kriegers flak på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon samt inom Sveriges sjöterritorium