Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:07:24

Yttrande Ansökan om tillstånd för utläggande av rörledning på kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon