Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-01 04:10:14

Yttrande Promemorian slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer