Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remissvar
  • 2020
  • Yttrande Finansdepartementets promemoria Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin (Fi2020/03876)

Yttrande Finansdepartementets promemoria Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin (Fi2020/03876)