Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 16:44:50

Yttrande Finansdepartementets promemoria Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin (Fi2020/03876)