Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-04-01 03:01:28

Yttrande Promemorian särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Infrastrukturdepartementet