Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 13:33:44

Yttrande Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet