Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-11-27 02:03:27

Yttrande Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Miljödepartementet