Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:09:41

Yttrande Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Miljödepartementet