Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:42:10

Yttrande Lagrådsremiss - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket