Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 04:34:44

Yttrande Boverkets rapport ”Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem” (2019:16)