Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-27 16:05:45

Yttrande Ändrat gasmarknadsdirektiv med nya bestämmelser om transmissionsledningar mellan EU och tredje land