Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 19:59:27

Yttrande Ändrat gasmarknadsdirektiv med nya bestämmelser om transmissionsledningar mellan EU och tredje land