Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-07 13:22:00

Yttrande Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

Finansdepartementet