Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:39:53

Yttrande Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning