Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-25 06:58:22

Yttrande Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning