Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-01 04:29:47

Yttrande Ändringar i förordningen 2015:739 med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden