Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 22:22:08

Yttrande Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Finansdepartementet