Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:57:09

Yttrande Skatteverkets förslag till allmänna råd om energiskatt på elektrisk kraft enligt lagen (1994:1776) om skatteplanering