Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remissvar
  • 2017
  • Yttrande Skatteverkets förslag till allmänna råd om energiskatt på elektrisk kraft enligt lagen (1994:1776) om skatteplanering

2022-09-29 09:58:15

Yttrande Skatteverkets förslag till allmänna råd om energiskatt på elektrisk kraft enligt lagen (1994:1776) om skatteplanering