Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-29 06:04:41

Yttrande Ny elmarknadslag (Ds 2017:44)

Miljö- och energidepartementet