Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 05:10:51

Yttrande Ny elmarknadslag (Ds 2017:44)

Miljö- och energidepartementet