Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remissvar
  • 2017
  • Yttrande Kompletterande förslag till betänkande. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

2022-09-29 10:35:56

Yttrande Kompletterande förslag till betänkande. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)