Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 00:08:30

Yttrande Kompletterande förslag till betänkande. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)