Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:14:31

Yttrande Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)