Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Yttrande Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)

Miljö- och energidepartementet