Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-24 02:37:57

Yttrande Miljöbedömning (Ds 2016:25)

Miljö- och energidepartementet