Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-11-27 04:13:44

Yttrande Miljöbedömning (Ds 2016:25)

Miljö- och energidepartementet