Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 19:50:39

Yttrande Energimyndighetens rapport "Kontrollstation 2017 för elcertifikat"

Miljö- och energidepartementet