Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Yttrande Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen