Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-04 03:33:21

Yttrande Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen