Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-23 15:17:51

Yttrande Uppgiftslämnarservice för företagen SOU 2915:33

Näringsdepartementet