Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 07:02:36

Yttrande Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet SOU 2015:87

Finansdepartementet