Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:06:18

Yttrande Energimyndighetens rapport "Havsbaserad vindkraft"

Miljö- och energidepartementet