Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-29 00:25:11

Yttrande Energimyndighetens rapport "Elransonering"

Miljö- och energidepartementet.