Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:52:47

Yttrande Slutbetänkande av vattenverksamhetsutredningen "I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler" SOU 2014:35