Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-03 03:46:02

Yttrande Högre ersättning vid mastupplåtelse SOU 2012:16

Justitiedepartementet