Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:44:13

Uppföljning av lagen om särskilt investeringsutrymme Ei R2022:13

Energimarknadsinspektionen (Ei) har följt upp de investeringar i elnätet som elnätsföretagen genomfört utifrån Lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som trädde i kraft i juni 2021. Uppföljningen omfattar investeringar genomförda och driftsatta under åren 2020–2021.