Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:41:33

Reglering av el-och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01

I den här rapporten redogör Energimarknadsinspektionen (Ei) för hur Ei:s regler och metoder som har legat till grund för fastställande av intäktsramar, har ändrats och utvecklats sedan förhandsregleringens införande till och med december 2021. Vi beskriver också vad domstolsprocesserna har handlat om samt vad de resulterat i. Dessutom redogör vi för hur el- och gasnätsföretagens intäkter och kostnader samt nättariffer har utvecklats.