Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Marknadsövervakning 2020 Ei PM 2021:02

Promemorian har tagits fram av Energimarknadsinspektionen (Ei) för att informera om vårt uppdrag och vår övervakning av grossistmarknaden för energi under 2020.