Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Indikatorer för utvecklingen av smarta elnät Ei R2021:07

I rapporten har Ei sammanställt indikatorer lämpliga att använda för att övervaka och utvärdera utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Listan består både av helt nya indikatorer, som Ei inte har samlat in tidigare, och av indikatorer som Ei redan idag samlar in.