Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-17 08:03:47

Granskning av tidsåtgång för anslutning till elnätet Ei PM2021:05

Ei har genomfört en granskning av hur lång tid det tar för de tre största nätföretagen att ansluta kunder på de lägre säkringsnivåerna.