Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:54:45

Granskning av tidsåtgång för anslutning till elnätet Ei PM2021:05

Elnäten i Sverige drivs som monopol, därför finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som har fått tillstånd att bedriva nätverksamhet på de lägre spänningsnivåerna, en så kallad nätkoncession för område. För att ansluta en anläggning till elnätet måste man vända sig till det elnätsföretag som driver lokalnätet i området. Det finns alltså inte någon konkurrens och monopolföretaget sätter pris och villkor för anslutningen. Av den anledningen kan skäligheten i pris och andra villkor prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Att en anslutning har tagit lång tid att genomföra kan däremot inte prövas. I stället har Ei tillsyn över bestämmelserna om tid för anslutning. Denna granskning fokuserar på hushållskunder. Byggandet av nya bostäder är beroende av att processen för anslutning till elnätet fungerar och inte tar för lång tid. Frånvaron av konkurrens på marknaden kan göra att stora geografiska områden blir beroende av ett enda företags rutiner. Det är därför viktigt att granska och följa upp hur monopolmarknaden fungerar i detta avseende. I det här PM.et kan du ta del av Ei:s granskning av hur lång tid det tar för de tre största nätföretagen att ansluta kunder på de lägre säkringsnivåerna.