Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätstariffer - Statusrapport från teori mot verklighet Ei PM2021:03

I promemorian utreder Ei med hjälp av en multikriterieanalys olika egenskaper som en nättariff och dess tariffkomponenter kan ha för att främja ett effektivt nätutnyttjande.