Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:35:54

Digital inlämning av uppgifter Ei R2021:09

Varje år rapporterar Sveriges elnäts-, naturgas- och fjärrvärmeföretag in uppgifter om företagens verksamhet till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei tar även emot ett stort antal koncessionsansökningar. Idag finns det formkrav som utgör hinder för en digital hantering av årsrapporter och ansökan om tillstånd (koncession). För att förenkla för företagen och göra hanteringen mer digitaliserad lämnar Ei i denna rapport förslag till regeringen om vissa ändringar i regelverket. Rapporten innehåller även ett förslag på att ta bort kravet för större företag att redovisa en finansieringsanalys.