Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Digital inlämning av uppgifter Ei R2021:09

Varje år rapporterar Sveriges elnäts-, naturgas- och fjärrvärmeföretag in uppgifter om företagens verksamhet till Ei. Ei tar även emot ett stort antal koncessionsansökningar. För att förenkla för företagen och göra hanteringen mer digitaliserad lämnar Ei i denna rapport förslag till regeringen om vissa ändringar i regelverket.