Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:16:19

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 - Ei R2020:08

Elnätsföretagen rapporterar årligen in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina nät samt annan information som behövs för intäktsramsregleringen och för Ei:s tillsyn. Uppgifterna om elavbrott rapporteras in för varje anläggningspunkt och för varje gränspunkt. Ei presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokaloch regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata. Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Rapporten ger också en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten. Stormen Alfrida under början av 2019 gjorde att medelavbrottstiden för hela Sverige blev sämre än normalt, även om den främst drabbade kunder i östra Uppland och på Gotland. Denna väderhändelse ledde också till att fler kunder än under ett medelår inte fick funktionskravet på 24 timmar uppfyllt. Trots detta har Ei sett en positiv trend över tid vad gäller att uppfylla funktionskravet om att en kund inte får ha fler än 11 avbrott.