Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 18:24:36

Elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande- Principiella val för utformningen av nättariffer - Ei PM2020:06

Promemorian beskriver vad Energimarknadsinspektionen (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet kommit fram till så här långt, hur kunskapsläget ser ut och vilka ytterligare frågor som har identifierats. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på promemorian till och med den 18 september 2020.