Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:50:40

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2019 - Ei R2019:04

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårare för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster i form av ändrad elanvändning, till exempel efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av ledningsnätet. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen årligen sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhanda­hållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning. Ei har under 2019 undersökt vilka krav och villkor elnätsföretagen ställer för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning.