Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:59:17

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2018 - Ei R2019:05

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokaloch regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata. Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten. Efter två år i rad med ovanligt god leveranssäkerhet innebär 2018 ett trendbrott. Även om leveranssäkerheten inte var dålig ur ett historiskt perspektiv, var den relativt dålig för ett år utan några större stormar. Leveranssäkerheten verkar trots bakslag enskilda år ändå långsamt bli bättre sett över en längre tid.