Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:23:19

Tillsyn avseende åtskillnadsregler - Ei R2018:13

Syftet med tillsynen har varit att granska hur nätföretagen tillämpar en av huvudprinciperna i ellagen – att det ska finnas en klar avgränsning mellan nätverksamhet och produktion av eller handel med el. Ei har även granskat motsvarande bestämmelse i naturgaslagen som innebär att det ska finnas en klar avgränsning mellan överföring och handel med naturgas. Dessa bestämmelser brukar också benämnas åtskillnadsregler.