Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillsyn avseende åtskillnadsregler - Ei R2018:13

Syftet med tillsynen har varit att granska hur nätföretagen tillämpar en av huvudprinciperna i ellagen – att det ska finnas en klar avgränsning mellan nätverksamhet och produktion av eller handel med el. Ei har även granskat motsvarande bestämmelse i naturgaslagen som innebär att det ska finnas en klar avgränsning mellan överföring och handel med naturgas. Dessa bestämmelser brukar också benämnas åtskillnadsregler.