Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:09:19

Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 - Ei R2018:08

Här redogör vi för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2017. Rapporten finns också på engelska Ei R2018:11.