Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Slutrapport: Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015-2018 - Ei R2018:02

Det är Ei som granskar att transparensförordningen efterlevs. Marknadsaktörerna informerar marknaden om otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar eller transmissionslinjer som påverkar överföringskapaciteten mellan elområden. Dessutom rapporterar den systemansvariga för överföringssystemet, Svenska kraftnät, information om planerad produktion, förbrukning och annan viktig information om marknadsförhållandena på grossistmarknaden för el. Ei har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden. Resultatet av tillsynen presenteras i denna rapport.