Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:37:01

Nya EU-förordningar för el och naturgas - sammanfattande broschyr

Ei har på uppdrag av regeringen beskrivit de nya EU-förordningarna inom el och gas i en rapport Ei R2018:10 som lämnades till regeringen den 29 juni 2018. I denna broschyr sammanfattar vi rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet. Här kan du även ta del av rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande Ei R2018:10.