Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Konsument på elmarknaden klagomålsstatistik 2014-2017 - Ei R2018:07

Denna rapport sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden under åren 2014 - 2017 handlat om. Rapporten beskriver också kortfattat hur Ei arbetat med de problem på elmarknaden som konsumenter hör av sig om.