Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 17:29:58

Konsument på elmarknaden klagomålsstatistik 2014-2017 - Ei R2018:07

Denna rapport sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden under åren 2014 - 2017 handlat om. Rapporten beskriver också kortfattat hur Ei arbetat med de problem på elmarknaden som konsumenter hör av sig om.