Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:04:37

Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla - Ei R2018:05

Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av gasnätverksamhet. I denna rapport beskriver vi vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.