Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Rapporter och PM
  • 2018
  • Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla - Ei R2018:05

Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla - Ei R2018:05

Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av gasnätverksamhet. I denna rapport beskriver Ei vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.