Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:07:15

Inrapportering av fjärrvärmeverksamhet – Regelförenkling för alla - Ei R2018:04

Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av fjärrvärmeverksamhet. I denna rapport beskriver vi vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.